Околна среда

„Sofia Tech ONE“ е концептуално интегрирана в по-големия ареал на "София Тех Парк" - първият научно-технологичен парк в България. Това означава среда на високотехнологични компании, стартъпи, иноватори и инвеститори. Потенциалът за обмяна на информация, услуги и съдействие е практически необятен.
Съседи тук са впечатляващата сграда на Walltopia, колежът "Джон Атанасов", а наемателите в парка варират от големи световни марки като Bosch и Microsoft до амбициозни и динамични български стартъпи.
„Sofia Tech ONE“ се вписва напълно в идейната платформа на Парка - да бъде престижна локация и хъб за перспективно ориентирани глобални, регионални и местни компании, които стимулират иновативното мислене и непрестанната циркулация на идеи и ноу-хау между изследователи, академични и научни институции и прагматични предприемачи в широк спектър от бизнесдейности.Нашите съседи