Търговски площи

Цялото партерно ниво на Sofia Tech ONE е посветено на различни по размер и функция търговски площи, които целят максимално удобство и първокласно обслужване за всички наематели и гости на сградата.

Вътрешният озеленен двор предлага хармонична и естетически издържана среда за разходка и почивка.

Допълнителните бонуси също са многобройни – включително тенискортовете в рамките на комплекса.